Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Infoskriv for april
Publisert 16.04.2020
Infoskrivet blir distribuert til alle i borettslaget.

Infoskriv til andelseiere i Gamlehagen borettslag
15.4.2020

Ordinær generalforsamling 2020 – Gamlehagen borettslag 27.5.2020
Informasjon om generalforsamling og forslagsfrist
På grunn av koronasituasjonen, og medfølgende begresninger på mulighet for fysiske møter, er vi blitt anbefalt av OBOS å kjøre årets generalforsamling digitalt, forutsatt at reglene ikke endrer seg, og at vi kan kjøre ordinært. Borettslaget har tatt i bruk OBOS digitale løsning for dette, vibbo.no – og vi anbefaler at alle andelseiere gjør seg kjent med denne portalen.
I den digitale generalforsamlingen er det kun de lovpålagte sakene som skal behandles, som eksempelvis regnskap.
I en digital generalforsamling vil saker kunne stemmes over i 1 uke, og er man ikke selv datakyndig kan man be om hjelp enten fra styret eller en bekjent til å få stemt, om man ønsker det.
Ordinære forslag skal derfor behandles på egen generalforsamling til høsten, når situasjonen forhåpentligvis er endret.
Har du forslag til generalforsamlingen, ber vi om at disse er styret i hende innen 1. mai 2020.

Lofts- og kjellerrydding
Av samme årsak som vi må flytte generalforsamlingen er vi også nødt til å utsette dette grunnet koronasituasjonen. Vår høyeste prioritet er andelseiernes helse, og vi vil derfor unngå ansamling av mennesker i denne perioden. Vi kommer tilbake til ny dato når det igjen åpnes for dette.

Rørrehabilitering
Det er inngått avtale med Olimb Rørfornying om rehabilitering, såkalt «strømpetrekking», i henhold til tidligere generalforsamlingsvedtak. Rørfornøyingen kommer til å utføres fordelt over flere år, for å få lavest mulig løpende kostnad på prosjektet, og holde fellestkostnadene nede. På grunn av koronasituasjonen kommer Olimb til å begynne med bunnledninger, siden dette ikke vil kreve inngripen i leiligheter. Informasjon om dette vil komme løpende til de det gjelder i god tid før oppstart.

Elbillading ved motorvarmere er ikke tillatt
Enkelte lader elbilene sine i motorvarmere på parkeringsplassene. Motorvarmerne er ikke dimensjonert for elbiler og de er koblet til vanlige sikringer i kjelleren til enkelte oppganger. Lader du bilen din her, risikerer du å ta strømmen i oppgangen og utsette naboene dine for brannfare. Styret vil vurdere borttauing og oppsigelse av parkeringsplassen om dette ikke overholdes.
Elbillading er under prosjektering og til da må elbiler lades ved ladeplasser, eksempelvis ved den nye idrettshallen.


Parkeringskontroll innføres i Gamlehagen
Borettslaget har inngått avtale med selskapet Norkontroll AS for å kontrollere eiendommen og parkeringsplassene. Norkontroll har også montert nye skilt i borettslaget som oppfyller nye lovkrav. Det betyr at alle som har reserverte plasser må ha parkeringsbevis synlig i bilen. Parkering på fellesplassen i Langbølgen vil få ny ordning så snart som mulig og informasjon vil bli sendt ut senere.


Alle andelseiere med parkeringsplass vil i løpet av kort tid motta parkeringsbevis i postkassen. Dette må ligge synlig i bilen fra og med 4. mai! Glemmer du dette, risikerer du å få kontrollavgift og styret har ikke mulighet til å trekke disse.
  • Informasjonsmøte/åpent kontor med Norkontroll er utsatt grunnet korinasituasjonen, men vil bli gjennomført så snart dette er tilrådelig.
  • Elektronisk registreringsløsning kommer i løpet av kort tid og vil da også gjelde for fellesparkeringen i Langbølgen.
     
Hvorfor innfører vi parkeringskontroll?
Mange andelseiere opplever at fremmede parkerer på plassene deres og fellesparkeringen i Langbølgen benyttes av mange som ikke bor i borettslaget.  Stor byggeaktivitet og stenging av den store offentlige parkeringsplassen ved senteret vil øke presset på våre plasser.
Om det står biler i veien når renovasjonsetaten kommer, så blir ikke søppel tømt før neste gang.
 
  • Parkeringskontrollen gjelder ikke på offentlig vei, men på våre parkeringsplasser og tomten vår eksempelvis ved søppelbrønner.
  • Ny skilting er gjort i henhold til offentlige retningslinjer, følg skiltingen.
  • Kontroll på fellesparkeringen i Langbølgen startes opp senere og du trenger ikke nytt parkeringsbevis for å stå der.
  • Andelseiere som har garasje trenger ikke parkeringsbevis.

Nytt lovverk har endret parkeringsbransjen
Den 1. januar 2017 ble en ny parkeringsforskrift innført og mange useriøse aktører forsvant. Parkeringsselskapene er nå underlagt strengt offentlig tilsyn og må ha omfattende dokumentasjon på kontrollavgiftene som ilegges. Skilting skal Klager man på en avgift og får avslag har man rett til å påklage til Parkeringsklagenemnda. Gjør selskapet feil i sin behandling og opptreden risikerer de sanksjoner etter tilsyn som skjer regelmessig.

Norkontroll ble valgt etter forespørsler til flere selskap og er valgt ut fra kvalitet på løsningen og hvordan de håndterer oppdraget, blant annet med tanke på klagebehandling.

Det nye lovverket medfører også at styret ikke kan påvirke eller trekke ilagte kontrollavgifter!

Ta godt imot kontrollørene fra Norkontroll! De er hyggelige og jobber for å sørge for at ingen tar plassene våre og eller sperrer veien når søpla skal tømmes.
 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Reserver Nabostua herLes mer

Været i Lambertseter

Torsdag
°C
Fredag
°C
Lørdag
°C
Værvarsel fra yr.no

Her er vi